Product Description

Leica TCS SP8 – Lightning

กล้องจุลทรรศน์ชนิดคอนโฟคอล พร้อมโปรแกรมประมวลผลภาพความเร็วสูงแบบ Lightning

Leica TCS SP8 Lightning เป็นนิยามใหม่ของการถ่ายภาพ Confocal โดยสามารถดึงรายละเอียดสูงสุดออกจากตัวอย่างได้สำหรับงานวิจับที่พร้อมสำหรับการยกระดับของการประมวลผลข้อมูลด้วย แพ็คเกจ LIGHTNING

LIGHTNING เป็นระบบประมวลผลอัตโนมัติ สำหรับการหารายละเอียดที่เล็กที่สุดจากภาพที่โดยปกติแล้วไม่สามารถมองเห็นได้ แก่นของเทคโนโลยีนี้คือ การใช้ระบบ Adative Deconvolution ซึ่งแตกต่างจาก Deconvolution มาตรฐานที่ใช้ค่าการทำงานค่าเดียวเพื่อประมวลผลภาพทั้งภาพ แต่ LIGHTNING ใช้การคำนวนเพื่อหาค่าการทำงานที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ของภาพ ซึ่งสามารถทำงานกับ Leica SP8 ได้อย่างสมบูรณ์ในการถ่ายภาพ Multicolor หรือ Z-Stack

เพียง คลิกกับ LIGHTNING คุณจะได้

  • แสดงผลภาพจากตัวอย่าง ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในระดับ Nanoscale ที่ 120 นาโนเมตร
  • ได้ผลการทำงานแบบ Real-Time ในสภาวะการทดลองที่ซับซ้อน
  • ยังคงความเร็วและรายละเอียดเดิมในการถ่ายภาพ ทั้ง Multichannel และ Z-Stack